Jumat, 06 Maret 2009

” Wahai Pemuda Kembalilah kejalan yang Lurus ”


Segala Puja dan puji hanya milik Alloh Ta’ala. kita memuji, meminta pertolongan, memohon ampun kepada-Nya, kta berlindung kepada-Nya dari keburukan perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Alloh, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barangsiapa yang disesatkan oleh Alloh Azza wa Jalla, maka tidak ada yang memberi petunjuk kepadanya. Kita bersaksi tidak ada yang berhaq disembah melainkan Alloh satu-satu-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan kita bersaksi bahwa Rasululloh Muhammad Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam adalah hamba dan utusan-Nya. Amma Ba’du.

“ Sebaik-baik petunjuk ialah Kitabullah (Al-Qur’an), serta sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Rasulullah yakni Sunnahnya, dan seburuk-buruk perbuatan dan perkataan ialah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan ialah Bid’ah dan setiap KeBid’ahan itu sesat serta setiap kesesatan itu ialah tempatnya di dalam Naar (Neraka) “.

Tema Bahasan:

Wahai Pemuda Kembalilah kejalan yang Lurus ”

Assalamu’alaikum. Warahmatullohi Wabarakatuh

Segala kebenaran dan perlindungan hanya patut kita sembah hanya kepada Alloh Rabbul Izzati yang mana telah memberikan kita kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu wahai para Pemuda dambaan Islam cintailah Alloh saja serta kedua Orang tua kita serta janganlah kalian mengikuti langkah-langkah Perilaku juga jalan-jalan Syaithan dan orang Kafir yang dilaknat Alloh, maka kalau kalian mengakui bahwa kalian sebagai muslim pelajarilah ilmu Islam ini dengan baik karena tidak ada kemuliaan selain mempelajari Syari’at Alloh yang mulia yang terdapat dari dalam Al-Qur’an yang mulia sebagaimana Rasululloh Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam bersabda: ” Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an ”. (Al-Hadist). Maka dari itu wahai Pemuda Islam janganlah kalian berpaling dalam mencari hakikat kebenaran yang hakiki sebab kebenaran yang hakiki dan sejati hanyalah kalian wahai para Pemuda Islam harusnya pelajari Al-Qur’an dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah Rahimahulloh berkata: ” Hayatilah Al-Qur’an jika anda menginginkan petunjuk, karena ilmu itu ada di balik penghayatan Al-Qur’an. (lihat dan bacalah Buku Indahnya Hidup bersama Al-Qur’an, Karya: Syaikh Shalih Al-Fauzan Hal. 53, Terbitan: Pustaka Al-Sofwa, Jakarta juga Buku Kedudukan Sunnah Rasulullah Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam dalam Islam, Karya: Syaikh Nasiruddin Al-Albani, Terbitan: Kanzul ’Ilmi, Bandung serta Buku bagus Terbitan: Darul Falah, Jakarta tentang, Pelaksanaan WASIAT berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, Karya: Syaikh Shalih bin Abdurrahman Al-Athram). Oleh karena itu wahai pemuda dambaan Islam pelajarilah dan perdalamlah Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasul-Nya Muhammad Ibnu Abdillah Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam karena Alloh telah memberikan kepada kita melalui Rasul-Nya Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam yang mulia dengan Al-Qur’an dan As-Sunnahnya yang dijamin akan kebenaran didalamnya. Ingatlah akan sabda Nabi Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam beliau bersabda: “Menuntut ilmu agama ini adalah wajib atas setiap Muslim (pria maupun wanita).” (HR. Ibnu Majah & Baihaqi). Jadi wahai para Ayah dan Ibu janganlah engkau tidak membolehkan anak kalian kesekolah/madrasah serta universitas yang Islami maka kami himbau kepada para orang tua agar didiklah anak-anak kalian untuk perdalami ilmu agama islam ini dengan baik melalui lembaga tersebut dan melalui para Ulama yang konsisten terhadap Islam juga bacaan buku Islam yang bermutu yang berlandaskan kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama’ah itulah pedoman kita.

Dan ingatlah wahai para Orang tua jadikanlah anak-anak kalian sejarah yang membela agamanya dan melindungi agamanya dari berbagai fitnah dan budaya Syaithan dan orang Kafir yang dilaknat. Maka jadikanlah anak-anak kalian sebagai pengantar kalian keSyurga agar terhindar dari api neraka yang panas. (Lihatlah dan pelajarilah Buku Jagalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka, Karya: Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, Terbitan: Cahaya Tauhid Press, serta Buku Anak Muda nyalakan semangatmu!, Karya: Syaikh DR. Raghib As-Sirjani, Terbitan: Samudera).

Maka oleh karena itu marilah kita pelajari islam ini dengan sungguh-sungguh janganlah kalian berkiblat kepada Syaithan dan Orang Kafir serta Negara Kafir karena Alloh sangat murka apabila kita berpaling terhadap-Nya. Dan inilah sebagian contoh penyimpangan yang dilakukan oleh para Pemuda-pemudi:

1). Berkhayal/Zina Hati.

Ingatan yang terus menerus, rasa rindu, dsb: menyebabkan pikiran dan perasaan disibukkan dengan urusan pacar (duniawi) akibatnya lupa untuk berdzikir pada Alloh Azza wa Jalla Rabb semesta alam Rasululloh Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam bersabda: “ Telah tertulis atas anak Adan nasibnya dari hal zina. Akan bertemu dalam hidupnya, tidak dapat tidak. Zina dua mata adalah melihat, zina dua tangan adalah menyentuh, zina dua kaki adalah berjalan, zinanya hati adalah menginginkan dan berangan-angan dan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakan “. (HR. Muslim dari Abu Hurairah dengan Sanad Shahih).

2). Memandang dengan bersyahwat.

“ Hai Ali, janganlah sampai pandangan yang pertama di ikuti pandangan lagi. Sesungguhnya buatmu pertama, bukan yang kedua, dan dosa atas yang kedua “. (HR. Abu dawud dengan Sanad Hasan Shahih). Islam menyuruh umatnya untuk menundukkan pandangan (godhul Bashor), karena berawal dari pandangan itulah biasanya ketertarikan muncul. Lihat QS. An-Nuur: 30-31.

3). Pembicaraan yang manja/dibuat-buat untuk merayu.

Firman Alloh Azza wa Jalla: “ Jangan kalian rendahkan (merdukan) dalam berbicara, sebab akan tergoda orang-orang yang didalam hatinya ada penyakit dan ucapkanlah kata-kata yang baik (biasa) “. (QS. Al-Ahzab: 32). Kalaupun kesannya diam, tapi mengatur gerakan anggota tubuh, sehingga membuat orang terpesona juga dilarang, yaitu dalam QS. An-Nuur: 30-31 yang artinya: “ Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara pandangannya yang demikian itu ialah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Alloh Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (30) “. “ Janganlah hentakan kaki-kaki mereka (dengan maksud) agar supaya diketahui apa-apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka (31) ”.

4). Bersentuhan

Menyentuh lawan jenis dengan sengaja dalam keadaan tidak darurat hukumnya haram. Rasululloh Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam bersabda: “ Sungguh, kepala salah seorang diantara kamu ditikam dengan jarum besi lebih baginya daripada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya “. (HR. Tirmidzi dan Baihaqi dengan Sanad Hasan Shahih).

5). Memakai Parfum/Wangi-wangian. Hukumnya haram kecuali kepada Suami dan Mahramnya.

Parfum merupakan sarana yang paling halus dalam menyebarkan maksiat. Bentuk tubuh atau kecantikan bisa disembunyikan namun dengan berparfum semerbak orang yang disekatnya dapat merasakan dan berkhayal jauh. Maka Syari’at Islam melarang penggunaan parfum yang tidak pada tempatnya. Di ambil dari Fatwa Al-Imam Al-Allamah Syaikhuna Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz Rahimahulloh. Rasululloh Muhammad ibnu Abdillah Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam bersabda: “ Siapapun wanita yang memakai parfum/wangi-wangian melewati sekumpulan laki-laki maka wanita itu adalah wanita yang sudah berzina (tuna susila/PSK). (HR. An-Nasa’i, Abu dawud, Tirmidzi dengan Sanad Jayyid).

6). Khalwat

Khalwat ialah menyendiri atau bersepi-sepi dengan lawan yang bukan mahram. Rasululloh Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam bersabda: “ Janganlah seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepi-sepi, sebab Syaithan Laknatulloh’ Alaik menemaninya “. Dan janganlah seorang diantra kami bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali dengan disertai mahramnya “. (HR. Muthafaqun’ Alaih yakni Imam Bukhari & Imam Muslim dengan Sanad Shahih).

7). Ikhtilat (Campur baur antara Pria (Ikhwan) dan Wanita (Akhwat)).

Fatwa Al-Lajnah Ad-Da’imah, Kerajaan Saudi Arabia (KSA) dan Fatwa Al-Imam Al-Allamah Syaikhuna Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin Rahimahulloh berpendapat bahwa Ikhtilat yaitu bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat yang memungkinkan saling satu sama lainnya. Serta menurut Ulama Salaf orang yang belum menikah dianjurkan (wajib) untuk bershaum (puasa) kalau melanggar dari norma-norma ajaran agama Islam maka haruslah didera 100 kali lalu diarak serta ditonton keliling kota/desa serta dilempar oleh batu hingga meninggal.

8). Memperlihatkan Aurat.

Wanita diawajibkan menutup auratnya sesuai dengan QS. An-Nuur: 30-31 yang artinya: “ Dan hendaklah menutupkan kain ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka…”.

9). Berhias/Tabaruj

Menurut Al-Allamah Syaikh Zamakhsyari Rahimahulloh, Tabaruj ialah memperlihatkan sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Bisa berupa gerakan, cara bicara, berdandan, dll. Firman Alloh Azza wa Jalla: “…Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dulu…”. (QS. Al-Adzhab: 33)

10). Homo Seks/Liwath.

Firman Alloh Azza wa Jalla: “ Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tercela. Barangsiapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas “. (QS. Al-Mu’minun: 5-7).

11). Onani/Istimta’

Yaitu mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan tangan. Jadi ini termasuk zina tangan. Supaya tidak melakukan Rasululloh mengingatkan dengan sebuah hadist yang artinya: “ Wahai sekalian pemuda, barangsiapa yang sudah mempunyai bekal untuk kawin maka kawinlah sebab itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dan barangsiapa yang belum mampu maka berpuasalah itu sebagai pelindung baginya “. (HR. Imam Bukhari & Imam Muslim).

12). Zina/hubungan Seks.

Puncak petaka dari pacaran ialah adanya hubungan seks diluar nikah. Islam sejak dini telah melarangnya, bahkan untuk mendekatinya saja sudah dilarang. Alloh berfirman: “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk “. (QS. Al-Isra’: 32). Hukuman bagi sang pezina dalam Al-Qur’an sangat berat, yaitu didera seratus kali bagi yang belum menikah atau di rajam sampai mati bagi yang sudah menikah.

13). Para Pemuda-pemudi tidak membiasakan dirinya memberi hormat secara Islami dengan mengucapkan Assalamu’alaikum Wr. Wb tetapi mereka mengantinya dengan kata-kata: Selamat Pagi, Selamat Sore, Selamat datang dan selainnya dari kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh golongan di luar Islam yang ditiru oleh kaum muslimin; sehingga merekaa tidak mendapatkan tiga puluh kebaikan dari salam yang syar’i sebagaiman dalam hadist yang benar (shahih).

14). Para Pemuda-pemudi jika menelpon seseorang muslim maka akan segera mendapat jawaban dengan perkataan ” hallo ”, berasal dari bahasa Inggris yang artinya ” saya terima ”, ada dua kesalahan dalm kalimat ini, kesalahan pertama meniru orang kafir, dan kedua meninggalkan salam yang syar’i.

15). Para Pemuda-pemudi jika berpisah mengatakan bye...bye (atau da...da..., bahasa Belanda) yang semua itu dari bahasa asing, dan menanamkan pada dirinya, agar cinta dan terbiasa meniru orang kafir, padahal seharusnya Pemuda mengucapkan lafadz penghormatan yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yaitu dengan mengucapkan Assalamu’alaikum bukan bahasa asing tersebut.

16). Para Pemuda-pemudi berjabat tangan dengan bukan sesamanya, yakni pria dengan pria dan wanita dengan wanita sehingga terbiasa dengan adat istiadat orang-orang kafir yang diharamkan oleh Islam, sebab Rasululloh bersabda: ” Sesungguhnya saya tidak pernah berjabatan tangan dengan para wanita ”. (Hadist Shahih Riwayat Tirmidzi). Dan juga sabda Rasululloh kembali: ” Sesungguhnya kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum besi adalah lebih baik dari pada memegang perempuan yaang tidak halal baginya ”. (Hadist Shahih Riwayat Tabrani).

17). Para Pemuda-pemudi lebih cinta kepada nama-nama yang tidak Islami seperti kalau Pria: Andri, Gunawan, Johan, dll serta Wanitanya: Susan, Diah, Susi, dll tetapi tidak mau menganti dan memakai nama yang Islami seperti kalau Pria: Ahmad, Hasan, Abdurrahman, Umar, dll sedangkan Wanitanya: Hasanah, Sumaiyah, Khadijah, Aisyah, Halimah, dll, Rasululloh bersabda: ” Sebaik-baiknya nama kalian adalah Abdullah, Abdurrahman, dan Al-Harist ”. (Hadist Shahih Riwayat Tabrani, lihat Shahih Jami’ 2369). Maka seharusnya kita harus bangga menggunakan nama yang Islami bukan yang tidak Islami.

18). Para Pemuda-pemudi sekarang gampang terayu dalam bujukkan Syaithan untuk memakai Obat-obatan terlarang apalagi Minuman Keras. Bukankah apa-apa yang meracuni tubuh kita itu dosa dan termasuk perbuatan Haram begitupula dengan Merokok yang sangat merusak tubuh kita lihatlah dan bacalah Buku mengenai Rokok Karya: Syaikh Abu Muhammad bin Ismail ar-Ramiih dengan Judul Rokok Haramkah Hukumnya?, Terbitan: Gema Insani Press, Jakarta.

19). Para Pemuda-pemudi lebih cinta kepada Produk pakaian Kafir daripada produk Islami dengan memakai Gamis, Jubah atau baju koko dan sarung sedangkan untuk pemudinya diwajibkan untuk mengenakan Jilbab yang Syar’i dan pakaian yang syar’i lagi longgar yang tidak terlihat tubuhnya dan memakai Cadar lebih baik dibandingkan tidak memakai, dan janganlah takut kita dibilang Ninja jika memakai Cadar dan perkataan yang keji tetapi takutlah dengan hukum Alloh dan Rasul-Nya untuk lebih jelas tentang penyimpangan terhadap Wanita lihatlah Buku Penyimpangan Kaum Wanita, Karya: Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, Terbitan: Darul Haq dan Buku Hijab Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi, Karya: Wan Muhammad bin Muhammad Ali, Terbitan: Citra Risalah juga Buku Ketika Kehormatan dicampakkan, Karya: Syaikh Faishal bin Sa’id Az-Zahrani, Terbitan: Pustaka At-Tibyan.

20) Para Pemuda-pemudi merayakan/mengadakan dan mengikuti Hari Valentine’s Day yang nyatanya hari tersebut adalah hari peringatan untuk mengenang Pendeta Staint Valentine lebih jelas Bacalah Buku Ada apa dengan Valentine’s Day, Disusun oleh: Tim Pustaka Al-Sofwa, Terbitan, Pustaka Al-Sofwa, Jakarta juga Buku Nasihat Kepada kaum Muslimin, Karya: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, Terbitan: Dar El-Hujjah

21) Para Pemuda-pemudi mereka merayakan/mengadakan dan mengikuti Perayaan Hari Ulang Tahun dan Hari pergantian Tahun (Happy New Year/Selamat Tahun Baru) padahal Rasululloh dan para Shahabatnya tidak pernah melakukannya karena tidak pernah dicontohkan, dan Rasululloh bersabda: ” Barangsiapa yang mengadakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dariku maka amalanya tertolak ”.(Hadist Shahih Riwayat Muttafaq’ Alaih) Serta perbuatan tersebut adalah hukumnya Haram termasuk perbuatan Bid’ah yakni tidak ada contoh dari Rasululloh dan Shahabatnya tapi mereka mengadakan, serta masih banyak lagi sederet penyimpangan yang dilakukan oleh para Pemuda-pemudi Islam. Wallohu’ Ta’ala A’lam.

Nah, wahai para Pemuda-pemudi itulah beberapa contoh kesalahan yang anda lakukan serta masih banyak lagi penyimpangan yang anda lakukan. Juga kami menghimbau marilah kalian mencari kawan atau sahabat yang selalu mengingatkan akan kebenaran. Dan suatu hari Rosululloh kedatangan seseorang yang menanyakan tentang sahabat yang Shahih (baik). Beliau Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam menjawab: “ Sebaik-baik dia antara kamu ialah dia yang mengingatkan kamu kepada Alloh Azza wa Jalla, ucapannya menambah ilmumu dan perbuatannya mendorongmu beramal untuk Akhirat “. (HR. Al-Hakim, Tirmidzi dari Ibnu Amru bin Ash). Pertanyaan serupa, pernah diajukan oleh Nabiyulloh Isa Alaihi’ Sallam: “ Wahai Rosululloh Isa Alaihi’ Sallam: Siapa yang dapat dijadikan teman duduk? “ Jawab Isa Alaihi’ Sallam: “ Dia yang ucapannya menambah ilmu, dan menasihatimu, serta dapat mengingatkan kamu kepada Alloh Tabarokta wa Ta’ala dan amalannya dapat mendorongmu beramal untuk Akhirat “.

Memilih sahabat, merupakan pekerjaan yang gampang-gampang susah. Gampang, bila peruntukannya pada hal yang melalaikan, bersift gebyar, hura-hura dan kecenderungan pada jalan kefasikan. Namun akan terasa sulit, bila memilih mereka yang dapat menuntun kepada jalan kebenaran dan keimanan. Sampai-sampai secara khusus Rasululloh Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam mengingatkan: “ Kepribadian seseorang seiring dengan karakter kawan akrabnya. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam memilih kawan (Sahabat) “. (HR. Ahmad).

Serta dalam hadistnya yang lain, Nabi Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam secara tegas menyatakan: “ Persahabatan yang baik merupakan sebagian dari Iman “. (HR. Al-Hakim, Ad-Dailami dari Aisyah’). Bentuk persahabatan yang baik tidak bercirikan llai, gebyar, hura-hura dan mengantar kepada jalan kefasikan dan kemungkaran, itulah yang disebut sebagai “ Persahabatan yang baik “.

Yakni persahabatan yang akan mempersubur tumbuhnya iman dan mengantarkan kita selamat di dunia hingga kampung akhirat. Insya Alloh Ta’ala. bijaklah memilih sahabat dengan mengambil mereka yang berkriteria antara lain sebagai berikut:

 • Memilih sahabat yang berakal dan bertakwa juga beriman serta berTauhidnya benar.
 • Cari yang memiliki Aqidah & Akhlak baik dan rajin beribadah dengan benar.
 • Mencari sahabat yang menyukai kebenaran dan keadilan.
 • Menjauhi orang yang selalu berbuat kefasikan dan kemungkaran serta kedzholiman.
 • Jauhi yang cinta kepada dunia.
 • Hindari yang suka berbuat dosa, maksiat dan kedustaan.
 • Jauhi mereka yang berbuat buruk. Karena ditegaskan oleh Nabi Shallallahu’ Alaihi Wa Sallam: “ Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan bergaul dengan orang shaleh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbincang (ngobrol) yang buruk “. (HR. Al-Hakim).
 • Ali Radhiyallohu’ anhu Wajhah Berpesan: “ Saudaramu yang sebenarnya adalah yang bersamamu, yang sanggup berkorban demi kebahagiaanmu, kalau ada sesuatu yang menimpamu ia sanggup meninggalkan siapapun untuk bersamamu “.

Semoga saja kalian paham akan isi Risalah yang mulia ini walaupun isinya sangat tidak berbobot tapi semoga saja banyak faedah ilmu agama yang sangat banyak. Untuk lebih yakin akan kebenaran Islam yang mulia marilah kita bersama-sama mencari kemulian dalam meniti Shirothol Mustaqiem (Jalan yang Lurus) dengan mempelajari Islam yang mulia melalui Ulama yang terpercaya otoritas ilmu agamanya yang dijamin oleh Alloh. Beberapa Untaian Nasehat berharga, “Barangsiapa yang Alloh kehendaki kebaikannya, niscaya Alloh jadikan dia paham terhadap agama-Nya.” (HR. Bukhari). “Jika seorang anak Adam wafat maka terputus amalannya kecuali tiga perkara: “shodaqoh jariyah (mengalir pahalanya), ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendo’akan orang tuanya.” (HR. Muslim). “Alloh mengangkat derajat orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu tentang agama ini dengan beberapa derajat”. (QS. Al Mujadalah:11).

Wallohu’ Ta’ala A’lam, Sekian, Semoga tulisan ini bermanfaat. Wa’akhiru Dakwathuna. Subhanakallohumma’ Wabihamdikaa’ Ashadu’alaa ‘illaa Anta Astaqfiruka Wa’athubuhu ‘Ilaika. Nun Wal Qolami Wamaa’ Yasthurun, Walhamdulillahirobbil Alamien. Wallohu’ Ta’ala A’lam bish Showab.

Dan segala puji bagi Alloh Robb semesta alam dan shalawat dan salam atas nabi kita Muhammad Ibnu Abdillah Shallallahu’ Alaihi wa Sallam dan keluarganya dan para shahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat.

Semoga Alloh selalu merahmati kita dengan ilmu yang hakiki, Amien…!. Pesan Kami: Ingat 5 sebelum 5 yakni: “ Kehidupanmu sebelum datang matimu, Kesehatanmu sebelum datang sakitmu, Waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, Kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu “. (HR. Muslim).

Maraji (Catetan Kaki) dan Patut untuk dipelajari Umat Islam:

 • Al-Qur’an dan Terjemahan dari DEPAG RI.
 • Buku Intisari Ajaran Islam, Karya: Syaikh Thaha Muhammad, Terbitan: Irsyad Baitus Salam (IBS).
 • Buku Awas Ada Setan, Karya: Syaikh Wahid Abdussalam Bali, Terbitan: Media Hidayah.
 • Buku Fatwa-fatwa tentang memandang, berkhalwat dan berbaurnya pria dan wanita, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, dkk, Terbitan: Pustaka At-Tibyan.
 • Buku Menjadi Mutiara Terindah, Karya: Syaikh Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, Terbitan: Pustaka Arafah.
 • Tafsir Ibnu Katsir, Oleh: Al-Imam Ibnul Katsir.
 • Pacaran Dalam Kaca Mata Islam, Oleh: Abd. Al-Mukaffi, Terbitan: Media Dakwah
 • Kudung Gaul, Oleh: Abu Al-Ghifari, Terbitan: Mujahid Prees.
 • Remaja & Cinta, Oleh: Abu Al-Ghifari, Terbitan: Mujahid Prees, dll.

Buku, VCD dan Majalah, Bulletin yang patut untuk dipelajari Umat Islam:

· Buku Tathbiq Syari’ah Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Hafidzhahulloh, Terbitan: Islamika.

· Buku Dari Usamah kepada para Aktifis, Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Usamah bin Ladin, Hafidzhahulloh, Terbitan: Kafayeh Cipta Media

· Buku Muslimah berjihad, Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Yusuf Al-‘Uyairi Hafidzhahulloh, Terbitan: Islamika.

· Buku Napak Tilas Kejayaan Generasi Salaf, Karya: Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Faqih Abdul Malik bin Ahmad Ramadhany Rahimahulloh, Penerbit: Al-Mubarok (PMR).

· Buku Memahami Kalimat Laa Illaha Illalloh, Karya: Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Faqih Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baaz Rahimahulloh,, Terbitan: Pustaka At-Tibyan.

· Buku Al-‘Aqidah Ath-Thahawiyah, Komentator: Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Faqih Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baaz Rahimahulloh,, Terbitan: Pustaka At-Tibyan.

· Buku Balada Jama’ah Jihad, Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Dr. Hani As-Siba’i Hafidzhahuloh, Terbitan; Jazera.

· Buku Tathbiq Syari’ah, Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Hafidzhahulloh, Terbitan: Islamika.

· Buku Kalau bukan Jihad apalagi?, Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqawi Rahimahulloh, Terbitan: Kafayeh.

· Buku Ayat-ayat Pedang, Karya: Layla TM, Terbitan: Aqwam.

· Buku 39 Cara membantu Mujahidin, Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad As-Salim Rahimahulloh, Terbitan: Islamika.

· Buku Army Madinah In Kashmir, Karya: ’ Esa al-Jindi, Terbitan: Ar-Rahmah Media

· Buku Rahasia Ibadah, Karya: Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Faqih Shalahuddin Ali Abdul Maujud Rahimahulloh, Karya: Pustaka Iltizam.

· Buku Kafir Tanpa Sadar Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Hafidzhahulloh, Terbitan: Islamika.

· Buku Beda salaf dengan ” Salafi ” Harusnya Sama kenapa Beda dilengkapi Fatwa-fatwa Kibar Ulama, KSA, Karya: Al-Allamah Al-Faqih asy-Syaikh Mut’ab bin Suryan Al-’Ashimi Hafidzhahulloh, Terbitan: Islamika.

· Buku Melawan Penguasa, Karya: Al-Allamah Al-Faqih asy-Syaikh Abu Bashir Abdul Mun’im Musthafa Halimah Hafidzhahulloh, Terbitan: Jazera.

· Buku Tiada Khilafah Tanpa Tauhid dan Jihad, Karya: Al-Allamah Al-Faqih asy-Syaikh Abu Bashir Abdul Mun’im Musthafa Halimah Hafidzhahulloh. Terbitan: Ar-Rahma Media.

· Buku Surat Kepada Penguasa, Karya Ustadz Abu Bakar Ba’asyir & Umat Islam Surakarta (UIS), Terbitan: Kafayeh Cipta Media.

· Buku Kandungan ” Laa Illaaha Illallah Versi Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Ekspresi Tauhid dari Balik Jeruji Thaghut), Karya: Al-Ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, Terbitan: Pustaka Atstsuguur.

· Buku Saudi Di Mata Seorang Al-Qa’idah, Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Abu Muhammad ’Ashim Al-Burqawi Al-Maqdisi Hafidzhahulloh, Terbitan: Jazera.

· Buku Membongkar Kedok Salafiyun Sempalan, Penyusun: Tim Studi Kelompok Sunniyyah, Terbitan; Pustaka MIM.

· MP3 The Road To Syuhada Arabic The Best Of 50 Jihad Nasyed, Terbitan: Ar-Rahmah Media.

· Buku Indahnya Hidup dengan Al-Qur’an, Karya: Al-Allamah Al-Faqih asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan Hafidzhahulloh, Terbitan: Pustaka Al-Sofwa.

· Buku Bergeraklah dan jangan diam, Karya; Hasan el-Bugisy, Terbitan: Gen! Mirqat.

· Buku In The Heart Al-Qaida, M. Fachry, Terbitan: Ar-Rahmah Media.

· Buku Mengapa aku dihukum Mati, Al-Allamah Asy-Syaikh Sayyid Quthub Rahimahulloh, Terbitan: Kafayeh.

· Buku Hijab Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi, Wan Muhammad bin Muhammad Ali, Terbitan: Citra Risalah.

· Buku Mereka Mujahid tapi Salah Langkah, Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Abu Muhammad ’Ashim Al-Burqawi Al-Maqdisi Hafidzhahulloh, Terbitan: Jazera.

· Buku Harakah Jihad Ibnu Taimiyyah, Al-Allamah Al-Faqih asy-Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq Hafidzhahulloh, Terbitan: Islamika.

· Buku Ayaturrahman fie Jihadil Afghan, Karya: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Dr. Abdullah Azzam Hafidzhahulloh, Terbitan: Kafayeh Cipta Media.

· Buku Menggentarkan Musuh-musuh Islam, Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Hafidzhahulloh, Terbitan: Senyum Media.

· Buku Wasiat Para Syuhada’ WTC (Menebus Kembali harga Diri Islam dan Kaum Muslim), Terbitan: Kafayeh Cipta Media.

· Buku Agama Demokrasi, Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Abu Muhammad ’Ashim Al-Burqawi Al-Maqdisi Hafidzhahulloh, Terbitan: Kafayeh Cipta Media.

· Buku Membongkar Dosa-Dosa Pemilu, Al-Allamah Al-Faqih asy-Syaikh Abu Nashr Muhammad Al-Imam Hafidzhahulloh, Terbitan: Prisma Media HIMAM.

· Buku Intisari ajaran Islam, asy-Syaikh Thaha Muhammad Hafidzahulloh, Terbitan: IBS.

· Buku Cinta Syahadah, asy-Syaikh Jabir bin Abdul Qayyum Hafidhahulloh, Terbitan: Kafayeh.

· Buku Menjadi Mutiara Terindah, asy-Syaikh Abdullah bin Jarullah al-Jarullah Hafidzahulloh, Terbitan: Pustaka Arafah.

· Buku Al-Wala Wal Bara, asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan Hafidzahulloh, Terbitan: Pustaka At-Tibyan.

· Buku Gerakan Dakwah Islam Studi kritis tentang Gerakan dakwah Kontemporer, asy-Syaikh Prof. DR. Nashir bin Abdul Karim Al-’Aql, Terbitan: Darul Haq.

· Buku Fatwa-fatwa tentang memandang, berkhalwat dan berbaurnya pria dan wanita, asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, dkk, Terbitan: Pustaka At-Tibyan.

· VCD Kafirkah jika berhukum dengan selain Hukum Alloh? (Meluruskan Syubhat Kufur Duuna Kufrin), Oleh: Al-Allamah Al-Mujahid asy-Syaikh Umar Bakri Muhammad Hafidzhahulloh, Terbitan: Media Taujih.

· Buku Awas Kristenisasi & Bahaya Sinkretisme (Penyatuan) Agama, Karya: Al-Lajnah Ad-Da’imah, Terbitan: Darul Ilmi.

· Majalah Media Islam An-Najah (Menegakkan Kalimat Alloh).

· Majalah Al-Muhajirun (Pengikut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah).

· Majalah Jihad Magz .

· Majalah Ummatie.

· Majalah Gerimis.

· Bulletin Al-’Ishoobah yang diterbitkan oleh Yayasan Al-’Urwatul Wutsqa, Jakarta.

Salam Dakwah Tauhid dan Jihad, Bumi Alloh

Saudaramu Ikhwah fillah,

Abu Hanifah Muhammad Faishal alBantani al-Jawy bin Shalih Abu Ramadhan, dkk

(seorang hamba yang mengharap keridhoan Raab-Nya).

Nasehat Kami:

Rasululloh Muhammad Shallallahu’ Alaihi wa Sallam bersabda:

“ Sesungguhnya Alloh Ta’ala tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi kepada hati dan setiap amal-amal kalian “.

(Hadist dengan Sanad Shahih Riwayat Imam Muslim)

Al-Imam Asy-Syafi’i Rahimahulloh dalam Kitabnya Al-Umm’ berkata:

“ Ilmu bagaikan hewan buruan, mencatat ilmu sama dengan mengikatnya”

Dakwah Kami:

 1. Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta As-Salafush Ash-Shalih
 2. Tashfiyah yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam.
 3. Tarbiyah yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni.
 4. Menghidupkan pola piker membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi)
 5. Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah.

Saudaraku Ingatlah Motto ini:

1. Tegakkan Tauhid, Lenyapkan Syirik…!!

2. Terapkan Syari’at Alloh Azza wa Jalla…!!

3. Wujudkan Masyarakat Islami…!!

4. Hidupkan Sunnah, Matikan Bid’ah…!!

5. Tinggalkan Kemaksiatan & Kemungkaran…!!

“.....Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka:

KEMBALIKANLAH IA KEPADA ALLOH (AL-QUR’AN)

DAN RASUL (SUNNAHNYA)......”.

(QS.AN-NISAA’: 59)

Imam Ibnu Abdul Qawy dalam Kitab Mandhuumatul Adab berkata (tentang Kriteria Wanita Shalihah), “ Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan, apabila dilihat suaminya. Dia menjaga dirinya, baik suaminya ada maupun sedang tidak ada (berpergian). Sedikit tutur katanya (tidak cerewet) dan sederhana rumahnya “. Hendaklah Anda lebih memilih dari segi diennya, niscaya beruntung dengan memperoleh apa yang Anda cita-citakan.

Yaitu, mendapatkan wanita yang penyayang lagi banyak keturunannya-karena hal itu adalah pondasi dalam beribadah.

(diambil dalam Kitab Mas’uliyah Al-Mar’ah Al-Muslimah yang sudah diahli bahasakan dengan Judul Menjadi Mutiara Terindah, Karya: Syaikh Abdullah bin Al-Jarullah, Terbitan: Pustaka Arafah.

Ucapan Terimakasih kepada:

Abi dan Ummi serta adik Ramadhan, Ust. Abu Faqih Abdul Wahab At-Teghaly Rahimahulloh (Allohuma Fakka Asrohu), Al-Akh Abu Malik Muhammad Lukman as-Sundawy, Ust. Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, Lc Hafidzhahulloh (Allohuma Fakka Asrohu), Ust. Halawi Makmun, Lc, MA Hafidzhahulloh (Allohuma Fakka Asrohu), Ust. Abu Bakar Ba’asyir (Allohuma Fakka Asrohu) (Ketua Tandzim Anshorud Tauhid Was Sunnah), Ust. Abu Muhammad Jiebril Abdurrahman (Allohuma Fakka Asrohu) (Ketua Majelis Mujahidin Indonesia) , Ust. Abu Musa Ath-Thayyar (Allohuma Fakka Asrohu), Ust. Ahmad Rofi’i, Lc Hafidzhahulloh (Allohuma Fakka Asrohu) (Mudir Ma’had Al-I’tishoom, Karawang dan Mudir Tandzim An-Najat, Jakarta), Ust. Farid bin Ahmad Ukhbah, Lc, MA Hafidzahulloh (Allohuma Fakka Asrohu) (Mudir Yayasan Islamic Center Al-Islam, Bekasi), Ust. Ghana, Lc (Majalah Sabili), Ust. Salimin Dani, Lc, MA (Ketua DDII, Kota Bekasi), Ust. Aslam Muhsin, Lc (Mudir Ma’had Al-Binaa’ Islamic Boarding School, Karawang), Ust. Dr. Yusuf (Mudir Ma’had Al-Marhatush Shalihah, Bekasi), Ust. Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA, Ust. Drs. Hartono bin Ahmad Jaiz, Ust. Habib Rizieq Syihab, Lc (Ketua Forum Pembela Islam) serta para Ulama dan Mujahidin yang kokoh diatas Manhaj Dakwah Tauhid dan Jihad semoga kita Selalu dalam Lindungan Alloh dan Umat Islam yang haus akan kebenaran Islam risalah ini semoga dapat bermanfaat walaupun banyak yang tidak mendukung tapi risalah ini kami persembahkan bagi orang islam yang haus akan kebenaran islam. Do’aku selalu menyertai kalian semua yang selalu mengemban dakwah tauhid dan jihad. Amien Ya Mujibas Sa’ilin.

Mohon Risalah Ini diperbanyak dan disebarluaskan kepada Umat Islam supaya untuk dipelajari, semoga risalah ini dapat bermanfaat dan jika anda menyebarkannya semoga menjadi ladang amal bagi anda, Syukron

Risalah ini disebarluaskan Oleh: Jama’ah Anshorud Tauhid Was Sunnah dan

Komunitas Penegak Syari’at Islam (KPSI), Bekasi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar