Sabtu, 07 Maret 2009

Kami Menjawabmu Wahai Saudaraku Muslimah

Kami Menjawabmu Wahai Saudaraku Muslimah

(Syaikh Abu Hamzah Al-Muhajir)

Segala puji bagi Allah Rab Pemilik Alam Semesta

Yang awal dan yang akhir

Yang mendengar segala pengaduan

Yang paling cepat balasannya terhadap kedloliman

Sholawat serta salam kepada yang dibangkitkan bersama pedang sebelum datangnya hari kiamat

Yang memberi berita gembira dan peringatan

Yang memberi petunjuk kepada Allah dengan ijin-Nya dan sebagai lampu yang memancarkan sinarnya

Amma ba’du:

Telah berfirman Allah:

Wahai orang – orang yang beriman jawablah Allah (dengan mentaatinya) dan Rasul (Muhammad Saw) ketika ia mengajak kalian kepada apa yang akan memberi kehidupan bagi kalian.”[Al-Anfal: 24]

Dan firman-Nya:

Dan perangilah kaum musyirik seluruhnya sebagaimana mereka memerangimu seluruhnya.Dan Allah bersama orang – orang yang bertaqwa” [At-Taubah: 36]

Dan Allah berfirman:

Jika engkau tidak berangkat (untuk berjihad) maka Dia (Allah) akan mengadzabmu dengan adzab yang besar, dan menggantikan dengan kelompok selain kalian, dan kalian sekali – kali tidak dapat memberikan kejelekan pada mereka. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” [At-Taubah: 36]

Dan firman-Nya:

Berangkatlah baik dalam keadaan ringan atau berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian fie sabilillah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya.” [At-Taubah: 41]

Berangkatlah dalam ringan atau berat

Yang tua dan yang muda

Yang kaya dan yang miskin

Wahai muslim

Wahai mujahidin

Hari ini telah direndahkan harga diri

Telah dijatuhkan kemuliaan agama

Hari ini anjing telah mengambil tempat yang bukan milik mereka

Dan orang kafir, fasiq, dan fajir telah mengotori kesucian tempat ini

Wahai muslim

Sesungguhnya Nabi kalian Muhammad Saw

Telah memanggil

Kalian untuk berjihad fi sabilillah

Ketika orang – orang merendahkan kehormatan kaum muslimah

Maka beliau berkata kepada Malik ibn al-Ashrof

Dan sekarang, Nuri al-Maliki dan Thoriq al-Hasyimi telah menjatuhkan kehormatan kaum muslimah kita dan menari di atas kesucian mereka

Maka siapakah yang akan membalaskan dan menjadi tentara mereka

Mana cucu – cucu Muhammad bin Maslamah

Sesungguhnya Nabi Saw bersabda

Barang siapa seseorang yang merendahkan harga diri seorang muslim dimana kesuciannya dijatuhkan dan kehormatannya direndahkan kecuali Allah tidak akan mendengarkan doanya ketika ia membutuhkan-Nya”

dan sabda beliau

“Barang siapa yang merendahkan harga diri seorang muslim maka tidak akan ditolong (oleh Allah) padahal ia membutuhkan pertolongan-Nya. Allah akan merendahkannya pada di hadapan Sang Pencipta pada hari kiamat.”

Maka wahai para pemuda Daulah Islam

Sesungguhnya Amirul Mukminin (Abu Umar Al-Baghdadi) berkata:

Saya bukanlah pemimpin kalian dan kalian bukanlah pasukanku

Hingga kalian menjatuhkan ke tanah darah – darah orang – orang kafir itu

Hancurkan kendali mereka, robohkan markaz – markaz mereka

Pecahkan persatuan mereka, jadikanlah jantung – jantung mereka keluar dari tubuh mereka

Hari ini merupakan hari kekacauan, hari ini telah dijatuhkan harga diri

Pada hari ini kami akan mengucurkan darah kami setelah kehormatan dijatuhkan

Dan ketahuilah bahwa Rasullah Saw bersabda:

”Barang siapa mati membela keluarganya maka ia syahid”

Maka carilah kesyahidan.

Kematian fie sabilillah adalah tujuan kita yang selalu kita berusaha untuknya

Telah berkata orang yang suka tertawa dan seorang pembunuh (Rasulullah SAW):

“Sebaik – baik kehidupan adalah seseorang di atas kuda tunggangannya untuk berperang fi sabililah, setiap ia mendengar panggilan meminta tolong, maka ia cepat – cepat menuju panggilan itu dimana terdapat pembunuhan dan kerusuhan.”

Maka adakah penolong yang lebih baik dari hal tersebut wahai tentara Allah.

Maka wahai seluruh kafilah syuhada’

Pergilah dengan barokah dari Allah, bakarlah kemah – kemah mereka

Pergilah ke rumah – rumah mereka, dan keluarkan dari tubuh mereka darah mereka

Amir kita telah bertekad maka ia berkata:

“Setiap mujahidin harus mengeluarkan senjata mereka dari tempatnya,

dan janganlah ia meletakkannya hingga ia mendapatkan kesyahidan atau Allah membukakan bagi mereka kemenangan”

“Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, dan din ini hanya menjadi milik Allah seluruhnya” [Al-Baqarah: 193]

Dan hati – hatilah dari menjadi orang yang disebutkan Allah tentang mereka:

[quote]Dan jikalau mereka ingin untuk keluar (untuk berperang) maka pastilah mereka mempersiapkan untuknya; akan tetapi Allah tidak menginginkan kepergian mereka, maka Allah menetapkan mereka dan dikatakan kepada mereka, “Duduklah bersama orang – orang yang duduk” [At-Taubah:46][/quote]

Adapun engkau wahai wanita suci negeri ini:

Panggilanmu bergantung kepada Allah

Panggilanmu bergantung kepada Allah

Dan bersabarlah dan tunggulah dan ketahuilah

Bahwa lebih dari 300 para penolong dan pencari syahid dari mujahidin Iraq

Diantara 50 orang Janabiyyah (keluarga bangsa Iraq), lebih dari 20 orang ingin menikah dengan kalian

Jika kalian hendak mencari pendamping

Maka kami menjawabmu wahai saudaraku muslimah, dan kami tidak akan lupa dengan kalian

Ya Allah, atas Engkaulah Nori Al-Maliki, atas Engkaulah Thoriq Al-Hasyimi

Atas Engkaulah Adnan Ad-Dulaimi, atas engkaulah Salam Az-Zuba’i

Atas Engkaulah Mahmud Al-Masyhadani

Ya Allah, mereka ini telah berdusta kepadamu, mereka ini telah menjatuhkan kehormatan bangsa mereka sendiri

Mereka telah berbuat curang dan khianat terhadap kaum mereka sendiri

Hingga kehormatan dan hak ahlu sunnah mereka serang atas nama politik dan strategi

Ya Allah berilah balasan kepada mereka

Dan tunjukkanlah kepada kami balasan-Mu yang segera

Ya Allah, atas engkaulah mereka yang memberi kesempatan kepada mereka dan kepada yang mengaku Ahlu Sunnah yang berfatwa

Untuk menggabungkan pasukan nasional dan penjajah

Ya Allah, atas Engkaulah anak – anak Baa’ora

Dan sebagai penutup panggilan kami, Segala puji hanyalah bagi Rabb Sekalian Alam

diambil dari Situs Muslim http://anshorsunnah.wordpress.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar