Jumat, 06 Maret 2009

DUKUNGAN UNTUK MUJAHIDIN..............!


Wahai Mujahid Kami Mendukungmu....!
Sebuah surat dukungan dari Muslim yang ada di Barat


Sesungguhnya, segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji-Nya dan mencari pertolongan-Nya serta ampunan-Nya. Semoga salawat serta salam tercurahkan atas Nabi Muhammad Saw. dan Shahabat-shahabatNya Ra. – hingga akhir zaman

Wahai Mujahid! Alasan mengapa kami menulis surat pendek ini adalah bertujuan untuk menunjukkan kepadamu dukungan kami, dan agar kalian ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang di Barat berkhianat dengan bersekutu dengan Kuffar. Ada seratus ribu Muslim di sini yang mendukungmu dan menangis untuk menjadi seperti diri mu. Namun, media di Barat mencoba menyembunyikan ini dan hanya ingin mempropagandakan sekularis, kemurtadan dan Ulamaa jahat yang telah menjual dien mereka dengan harga yang murah bahkan tanpa harga di dunia.

Allah Swt. berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Ma’idah, 5: 54)

Wahai Mujahid! Allah Swt. telah melimpahkan kebaikan-Nya dan berkah-Nya kepada kalian, dan telah memilih kalian di atas yang lain. Kalian adalah sebaik-baik hamba yang Allah telah muliakan dan ditinggikan (derajatnya) dengan menunjuki kalian pada jalan kemenangan dan keberhasilan.

Tidak ada satu hari pun yang kami lalui tanpa memikirkan tentang kalian. Kami berfikir tentang kalian siang dan malam, secara rutin memohon pada Allah agar kalian teguh dalam dien serta memberikan kalian kemenangan di atas orang-orang Kaafir – dalam doa kami.

Ketika kami melihat kondisi Ummat Muslim kami merasa malu dan ternoda; tetapi pada saat kami melihat kalian kami merasa tinggi dan mulia – bangga menjadi Muslim.

Disamping jumlah mereka, artileri dan senjata terbaru, musuh-musuh Allah – musuh kami dan musuhmu – tidak akan bisa mengalahkan mu, dan dengan izin Allah kalian melanjutkan untuk membasmi mereka dan membuat mereka merasa menginginkan supaya mereka tidak pernah terlahir ke dunia.

Wahai Mujahid! Jangan memikirkan tentang kesalahan dari orang-orang yang berbuat salah dan jangan biarkan mereka mengecilkan hatimu. Allah dan tentara-Nya (malaikat) bersama kalian!

Wahai Mujahid! Muslim di Barat (dan di Timur) mendukung mu dan bersama mu! Jangan percaya kebohongan Kuffar.

Wahai Mujahid! Teruskan menyiksa musuh-musuh mu dan memerangi mereka hanya untuk Allah! Jika kalian ikhlas, Allah Swt. akan memberikan kalian kemenangan (dalam kehidupan dan akhirat) serta otoritas di muka bumi. Allah Swt. berfirman:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An Nuur, 24: 55)

Wahai Mujahid! Semoga saudari-saudari kami, ibu-ibu kami, istri dan adik melahirkan orang-orang seperti kalian ! Sungguh, kalian adalah orang yang lebih baik daripada orang yang terus-menerus puasa dan terjaga sepanjang malam.

Wahai Mujahid! Teruslah berperang sampai fitnah (Kufur dan Syirik) benar-benar musnah serta sampai Dien ini mendominasi dunia.

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.”
(QS Al Anfaal, 8: 39)

Wahai Mujahid, wahai singa ! Teruskan berperang melawan sekutu Syaitan serta kekuatan Thaghut.

Wahai Mujahid! Semoga Allah melindungi kalian, menjaga kalian serta memberikan kalian Syahadah – sesungguhnya kalian begitu pantas untuk mendapatkan itu. Semoga Dia membuat kalian tegar dalam dien, menguatkan Imaan dan memberikan kalian Sabar serta Thabaat (ketabahan).

Wahai Mujahid! Semoga Allah memberikan kalian Jannat ul-Firdaus!

Wahai Mujahid! Maafkan kami atas usaha yang tidak mencukupi kalian!Dari saudara-saudarimu orang Arab maupun bukan yang mengikuti Ahlus Sunnah Wal Jama’ah di Inggris, Eropa dan di Barat. (www.thesavedsect.com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar